Personalia Gerard van Knijff

BETROKKEN, CONCREET EN PRAKTISCH

Gezins- relatie- en individueel psychologisch hulpverlener

Zo noem ik mij het liefst. Op grond waarvan, leg ik je graag op deze pagina uit. Geboren in 1954, relatie- en gezinstherapeut, coach en counselor seksuologie.
In maart 2022 ben ik geslaagd voor het examen van de post-hbo opleiding seksuologie van het RINO om beter met hulpvragen op dit terrein te kunnen inspelen.

De training als EMDR Practitioner i.o. (www.emdr-therapeuten.nl) heb ik op 11 november 2022 afgerond en mag ik ook, indien noodzakelijk, een EMDR-behandeling aanbieden. Verder ben ik mij ook aan het verdiepen in het laatste boek Traumasporen van Bessel van der Kolk. Hij is al ruim 40 jaar werkzaam als traumatherapeut en was te gast in de laatste uitzending van Zomergasten 2022.

Op 1 september 2016 ben ik gestart met de Masteropleiding Contextueel Hulpverlener aan de Christelijke Hogeschool Ede om mijn deskundigheid verder te verbreden en verdiepen. Helaas heb ik die studie door de langdurige naweeën van een ongeval in 2018 niet helemaal kunnen afronden.

Mijn praktijk voor psychotherapie heb ik sinds 1998 en ben gediplomeerd Gestalttherapeut en ECP (European Certificate for Psychotherapy) houder.

Gerard Knijff Gezins- relatie- en individueel psychologisch hulpverlener

Maaike is mijn levensgezellin en ik ben vader van 3 kinderen en opa van een kleindochter. Na mijn opleiding H.T.S. werktuigbouwkunde heb ik ruim 22 jaar bij Shell in binnen en buitenland gewerkt in de advisering en marketing van brandstoffen en smeermiddelen voor industrie, scheepvaart en transport. Kortom ik ken ook die kant van de maatschappij.

Na aanvang in 1996 met mijn opleiding als Gestalttherapeut ben ik in 1998 met mijn praktijk gestart. Naast mijn praktijk ben ik vervolgens werkzaam geweest in het onderwijs: enkele jaren als docent omgangskunde voor verpleegkundigen en verzorgende aan het ROC Da Vinci in Dordrecht, vervolgens enkele jaren als docent aan de HBO opleiding psychologie in Dordrecht. In 2007 adjunct-directeur techniek bij Zadkine Rotterdam en vanaf 2014 tot 1 maart 2020 3 dagen per week werkzaam als docent werktuigbouwkunde aan het Techniek College Rotterdam.

Met ingang van 1 maart 2020 ben ik fulltime werkzaam als therapeut en hoop dat nog vele jaren voort te kunnen zetten.

Gerard van Knijff in zijn praktijk

Blijf niet steken in de laatste keer falen

Ik ben dus begonnen als Gestalttherapeut wat ik sinds september 2016 aanvul met de Contextuele Therapie benadering. Los van mijn opleiding wil ik benadrukken dat er in mijn therapeutische gesprekken vooral ook veel ruimte is voor gepaste lichtheid, relativering en humor.

Ik huldig het motto dat het verschil tussen succes en falen bestaat uit 1 keer extra opstaan. Dus niet al te dramatisch blijven steken in de laatste keer falen, hoe pijnlijk dat ook geweest mogen zijn. In mijn werken met koppels word ik de laatste jaren geïnspireerd door Esther Perel. Natuurlijk ken ik haar boeken en was aanwezig bij de presentatie van haar boek Liefde in verhouding in Amsterdam.

In 2017 was ik deelnemer aan een tweedaagse training door haar en in juli 2018 heb ik met haar een supervisiedag gehad. Beide in Antwerpen aan de School voor Relatietherapie. In 10 november 2018 en 2019 was ik deelnemer aan de door Esther Perel georganiseerde congressen in New York. In januari 2020 was ik deelnemer aan de door Esther Perel gegeven studiedag in Haarlem voor systeemtherapeuten.

Daarnaast maak ik ook gebruik van wat ik geleerd heb in de EFT (Emotional Focussed Therapy) benadering van Sue Johnson, de narratieve benadering, familieopstellingen heb ik geleerd bij Lies Geertsen, schematherapie, systeem therapie etc. etc. Er zijn vele benaderingswijzen in therapieland en dat aantal zal de komende jaren ongetwijfeld nog verder toenemen. Naar mijn mening zijn er veel meer overeenstemmingen dan verschillen tussen al die therapeutische stromingen. Het helpt echter wel om verschillende invalshoeken te hebben waarmee je aan het werk kunt gaan.

Gestalttherapie

Gestalttherapie is een directe, procesmatige en praktische vorm van psychotherapie. Hier-en-nu contact maken met jezelf, de therapeut en de omgeving staat daarin centraal. Het van origine Duitse woord ‘Gestalt’ betekent in het Duits ‘gedaante’ of ‘zinvol geheel’.

In de context van Gestalttherapie wordt hier gerefereerd naar het totaalbeeld van de mens die meer ervaart dan zijn gevoelens, gedachten en vaardigheden alleen. Een cliënt met psychische klachten ervaart ‘zichzelf’ op een bepaalde manier. Dit is een belangrijk gegeven binnen de Gestalttherapie, want de klachten komen voort uit blokkades binnen het geheel.

Het is aan de Gestalttherapeut om de cliënt te helpen zodat hij/zij zelf de blokkades kan opheffen zodat er weer ruimte is voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Om dat te bereiken kan de Gestalttherapeut verschillende technieken en methodes toepassen, zoals ‘self awareness’. Vaak hebben de gebruikte technieken en oefeningen een experimenteel karakter.

Samen met de patiënt gaat de Gestalttherapeut op onderzoek uit: hoe ervaar je het probleem/de klacht, welke betekenis heeft het in je leven en hoe ga je er zelf mee om. De cliënt leert ervaringen en gevoelens op de juiste manier te beleven en te verwerken waardoor de blokkades kunnen worden opgeheven.

schilderij

Contextuele therapie

Zie voor een beschrijving van de contextuele benadering mijn artikel op deze website. Waar Gestalttherapie zich vooral op het hier en nu richt, kijkt de Contextuele benadering vooral over de generaties heen. Hoe iemand zich ervaart, blijkt in belangrijke mate beïnvloedt te worden door patronen uit eerdere generaties. Dit geeft op een andere wijze inzicht in het eigen functioneren, die ik zeer waardevol voor mijn cliënten vind.

De opleiding Contextueel Hulpverlener leert mij om vanuit de 4 invalshoeken feiten, psychologie, transacties en relationele ethiek te kijken naar de geschiedenis en ontwikkelingsmogelijkheden van mensen. De opleiding vind ik verrijkend in mijn werken met mensen die mijn begeleiding zoeken.

Gerard van Knijff achter zijn vleugel. Muziek maken is zijn passie.
Gerard van Knijff achter vleugel

Als een ontmoeting met een
oude vriend

Om  te ontspannen en een dag hard werken achter mij te laten, heb ik  een grote liefde en passie voor muziek. Achter de vleugel zitten en spelen, is als de ontmoeting met een oude en vertrouwde vriend. Ik speel al sinds ik een jaar of 8 ben, dus bijna 60 jaar. Het is vertrouwd en veilig.

Ook als ik een tijdje niet gespeeld heb, dan duurt het niet lang of ik zit weer redelijk op niveau en kan ik weer muziek maken. Ik speel zowel jazz, als klassieke en religieuze muziek. Het is heerlijk om te spelen zeker als Maaike lekker op de bank ligt te luisteren.

In zekere zin lijkt het op mijn andere hobby, koken. De ingrediënten of de toetsen zijn gegeven en toch ontstaat iedere keer weer iets unieks in het creatieve proces van koken of piano spelen dat mij veel plezier en voldoening geeft. Vervolgens is het ook weer voorbij en is er weer de ruimte om dat creatieve proces er weer te laten zijn.

Hoe krijg je antwoord op de belangrijkste vragen in het leven?

Tot slot besluit ik met een passage uit de roman Gloed van Sándor Márai die mij tot op heden inspireert in mijn werk als therapeut:

Op de belangrijkste vragen geeft de mens uiteindelijk met zijn hele leven antwoord. Het maakt niet uit wat hij tussendoor zegt, welke woorden en argumenten hij aanvoert om zich te verdedigen. Aan het eind, als alles voorbij is, geeft hij met de feiten van zijn leven antwoord op de vragen die het leven zo hardnekkig aan hem blijft stellen. Die vragen luiden: Wie ben jij? Wat wilde je echt? Waartoe was je werkelijk in staat? Waaraan was je trouw en ontrouw? Waarvoor of voor wie was je moedig genoeg of te laf? Dat zijn de vragen. En ieder mens geeft antwoord naar beste kunnen, eerlijk of leugenachtig: maar dat is niet zo belangrijk. Wat wel belangrijk is, is dat hij uiteindelijk met zijn hele leven antwoordt.