Gezinstherapie

Harmonie van het gezin onder druk

Onder druk van de coronatijd waar er als ouders en of verzorgers veel meer van je gevraagd wordt, kan het lastig zijn om als (eventueel nieuw samengesteld) gezin de harmonie te bewaren.

Veel problemen in gezinnen blijken hun wortels te hebben in de persoonlijke ervaringen en kwetsuren in het oudergezin. Dat kan variëren van onverschilligheid, vluchten in werk, mishandeling, misbruik van middelen als alcohol of andere drugs, incest etc.

Verder kunnen (schoon)ouders (zie column) ook een negatieve invloed hebben op het gezinsleven.

Andere thema’s waar gezinstherapie uitkomst kan bieden

Ziekte, rouw, ontrouw van een partner, een nieuw samengesteld gezin, financiële problemen, echtscheiding en zo meer, maken dat het leven ondraaglijk is of lijkt te worden.

Met name met de contextuele therapie aanpak wordt dat zichtbaar en bespreekbaar gemaakt. Dan ontstaat er ruimte om beter met elkaar in het gezin om te gaan. Uiteindelijk willen we toch allemaal onze kinderen een blije en gelukkige start in het leven geven vanuit een goed en liefdevol gezinsleven.

Gezinstherapiesessies zijn altijd minimaal 1 1/2 uur.
Bel (078 674 51 07) of mail mij info@praktijkvoorpsychotherapie.nl voor het maken van een afspraak.

schema op whiteboard gezinstherapie hoeveel tijd besteden jullie samen

Mensen mogen begeleiden in de zoektocht naar hun antwoord geven op levensvragen is voor mij een wezenlijk onderdeel van mijn antwoord op dezelfde levensvragen.

– Gerard van Knijff