Rouw- en verliesverwerking

Rouw- en verliesverwerking is arbeid verrichten

De tijd heelt alle wonder wordt vaak gezegd. Dat is pertinent niet waar. Zeker na een onverwacht en of ingrijpend verlies, zoals van een kind, een geliefde, gezondheid, een relatie, je baan, kan het soms jaren later nog gebeuren dat het lijkt alsof het gisteren gebeurde.

Wat we wel kunnen doen, is de tijd als bondgenoot nemen. In die beschikbare tijd is er rouwarbeid te verrichten.

Verlies een betere plek in je bestaan geven

Manu Keirse vertelt in dit filmpje om welke rouwtaken het gaat en hoe we dat samen kunnen doen en op wat voor wijze we je verlies een betere plek in je bestaan kunnen geven. Het samen delen, een afscheidsritueel creëren, het bieden van een luisterend hart en oor, op zoek gaan naar nieuwe bronnen.

Mensen met een christelijke overtuiging wil ik er graag op attenderen dat het 7e gebod gij zult niet echtbreken, volgens de oorspronkelijke vertaling is bedoeld als gij zult geen overspel plegen. Dat kan hoop ik de pijn van een eventuele echtscheiding wat verzachten.

Bel me (078 674 5107) of mail naar info@praktijkvoorpsychotherapie.nl voor het maken van een afspraak. 

Mensen mogen begeleiden in de zoektocht naar hun antwoord geven op levensvragen is voor mij een wezenlijk onderdeel van mijn antwoord op dezelfde levensvragen.

– Gerard van Knijff