PTSS

PTSS: Posttraumatische Stressstoornis

Als nare gebeurtenissen steeds terugkomen in je gedachten als levensechte herinneringen (flashbacks) of dromen als nachtmerries, betekent dat meestal dat je een of meerdere gebeurtenissen (trauma’s) niet goed hebt kunnen verwerken.
Je hebt dan mogelijk een PTSS (posttraumatische stressstoornis) ontwikkeld.

Wanneer dit heftige emoties teweegbrengt zoals angst, boosheid of verdriet, levert dit ook nog eens in jouw dagelijks leven (veel) belemmeringen en problemen op. Gelukkig is PTSS vaak goed te behandelen. Graag vertel ik je meer over de ervaringen hiermee in mijn praktijk.

Onderwerpen / thema’s waarin jij je mogelijk herkent

In mijn praktijk voor psychotherapie heb ik regelmatig mensen begeleid die slachtoffer waren van seksueel of ander lichamelijk geweld, of gedurende langere tijd onder grote mentale en of psychische druk hebben moeten doorleven.

Oorlogsveteranen vormen daarbij voor mij een aparte categorie en daar heb ik ook een apart stuk van deze website aan gewijd.

Seksueel geweld, zeker als die door een vertrouwd persoon wordt gepleegd, als men zelf nog jong is, komt vaak pas op latere leeftijd naar boven. Men is bang niet geloofd te worden, zeker als de dader die gevierde docent(e), die charmante geestelijke verzorger of dat populaire familielid of man/vrouw uit de nabije kennissenkring. Vaak wordt het slachtoffer ook bedreigd door de dader met mogelijke consequenties voor de naaste familieleden.

PTSS behandelen bij praktijk voor psychotherapie gerard van knijff

De overtuiging dat daden / intimidatie ‘erbij horen’

Wat ook kan gebeuren, is dat men zichzelf afsluit (dissocieert) en de daden soms jarenlang beschouwd als “er bij horend”. Dat laatste is vaak ook het geval in werk situaties. Financiële afhankelijkheid kan daar een belangrijke factor bij zijn. Men verdraagt het gepest worden of andere vormen van intimidatie soms heel lang.

Het last krijgen van een PTSS kan natuurlijk vrijwel onmiddellijk na een gebeurtenis optreden, maar vaak komt het pas jaren later naar boven.
Wanneer je merkt dat je je herkent in bovenstaande, neem dan contact met mij op. Zeker ook als het misbruik door een geestelijk verzorger betreft.

Als lid van het KSGV heb ik mij in deze specifieke vorm van misbruik extra verdiept.

Bel me (078 674 5107) of mail naar info@praktijkvoorpsychotherapie.nl voor het maken van een afspraak. 

Mensen mogen begeleiden in de zoektocht naar hun antwoord geven op levensvragen is voor mij een wezenlijk onderdeel van mijn antwoord op dezelfde levensvragen.

– Gerard van Knijff