Oorlogsveteranen

Oorlogsveteranen en een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS)

Mijn ervaring heeft mij geleerd dat het slechts zelden voorkomt dat mensen een PTSS krijgen als gevolg van een “act of god”. Dat wil zeggen: een natuurramp bijvoorbeeld. Iets waar we als mensen eigenlijk weinig tot niets aan kunnen doen.

De gevolgen van een ramp, zeker als die gepaard gaat met heftige beelden van vele slachtoffers kunnen wel degelijk tot een PTSS leiden.

Militairen in oorlogssituaties

Oorlogssituaties worden volledig door mensen gecreëerd. Ook al zijn de motieven soms religieus van aard. Voor militairen in oorlogssituaties gelden een aantal specifieke situaties:

 • Ze zijn in principe getraind en voorbereid op afschuwelijke gebeurtenissen en kunnen daar een gevoel van draagkracht en de situatie van je af kunnen zetten aan ontlenen. Soms zijn de gebeurtenissen zo traumatisch dat de training en voorbereiding te kort kan schieten.
 • Voor militairen geldt vrijwel altijd dat de ervaren druk gedurende langere tijd moet worden weerstaan.
 • Militair werk is teamwork. Vaak wordt veel steun ervaren aan de onderlinge kameraadschap die vaak voor de rest van het leven geldt. Zeker bij bijeenkomsten van bijvoorbeeld oud Indonesië veteranen is dat prachtig te zien. Het gevoel elkaar niet in de steek te mogen laten kan echter ook druk verhogend werken. Je niet willen laten kennen voor de ander speelt daarbij ook een rol.
prikkeldraad oorlogsveteranen therapie Gerard van Knijff
 • Na afloop van missies moet geëvalueerd worden om gemaakte fouten te bespreken en er voor te zorgen dat ze niet weer worden gemaakt. Dat leidt vaak tot stevige confrontaties en soms frustraties. De volgende klus wacht echter weer de volgende dag of week en dan is er soms onvoldoende tijd om enigszins tot rust te komen.
 • Bij thuiskomst wacht er een totaal andere wereld, die zich, ondanks alle goede bedoelingen, warmte en liefde, nauwelijks een voorstelling kan maken over wat je werkelijk beleefd hebt.
 • Je reactievermogen is nog ingesteld op die van de oorlogssituatie en dan kun je reageren op een wijze die in het veilige Nederland niet begrepen wordt en als overdreven of gewelddadig wordt ervaren.
 • Het gebruik van alcohol en andere drugs om de spanning te kunnen verdragen en daaruit voortvloeiende verslavingen kunnen een extra handicap vormen om weer “normaal” in de Nederlandse samenleving te functioneren.
 • Veel militairen ervaren het leven als militair toch ook als lid te zijn van een speciale organisatie. Hoe zeer men vaak op scheld op diezelfde organisatie. Maar dat blijft onderling. Defensie is echter niet zo’n betrouwbare organisatie gebleken. Door bezuinigingen waren er onverwachte ontslagrondes en veel militairen hebben de wijze waarop ze zijn af geserveerd als buitengewoon vervelend en soms onredelijk en zelfs vernederend ervaren.
 • Ook de debriefing na afloop van een missie of na beëindiging van het dienstverband is vaak bedroevend. Stop al j herinneringen in een grote stevige kist. Doe hem op slot en bindt hen zo stevig mogelijk dicht en verberg hem op de verste hoek van je denkbeeldige zolder. Zo zijn de ervaringen van enkele veteranen die bij mij zijn geweest. Ongetwijfeld zal het bij een beperkt aantal wel kunnen werken, maar bij velen is dat natuurlijk zwaar onvoldoende.
 • Terug in de Nederlandse samenleving kun je geconfronteerd worden door je oud studie genoten, die rustig in Nederland zijn gebleven en daar een carrière hebben opgebouwd. Jij hebt je leven in de waagschaal gesteld en wordt geconfronteerd met een onoverbrugbare achterstand met alle financiële consequenties van dien.
 • Relatieproblemen met je vrouw en je kinderen die ook moeten wennen aan jouw aanwezigheid waar ze het zo lang zonder hebben moeten stellen en daar over het algemeen ook prima in geslaagd zijn. Na de eerste blijdschap en vreugde met je thuiskomst kan dat na enige tijd geheel anders zijn.

Bel me (078 674 5107) of mail naar info@praktijkvoorpsychotherapie.nl voor het maken van een afspraak. 

Mensen mogen begeleiden in de zoektocht naar hun antwoord geven op levensvragen is voor mij een wezenlijk onderdeel van mijn antwoord op dezelfde levensvragen.

– Gerard van Knijff